W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc nostryfikacji dyplomu, uwierzytelnieniu wykształcenia

Eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności posiadają kompleksową wiedzę dotyczącą możliwości nostryfikacji dyplomu oraz uwierzytelnienia wykształcenia zdobytego poza granicami Polski przez cudzoziemców.

 

Dzięki znajomościom przepisów i aktów prawnych przedłożonych przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiemy, w jaki sposób przeprowadzana jest nostryfikacja, która prowadzi do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu bądź stopnia naukowego. Znamy również zapisy umów międzynarodowych, które stanowią podstawę prawną do uznania w Polsce zagranicznych świadectw, dyplomów, stopni oraz tytułów naukowych uzyskanych na terenie Ukrainy.

 

Podstawą ubiegania się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tytułem zawodowym nadanym w wyniku tego kształcenia jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jesteśmy obecni, służymy pomocą oraz radą na wszystkich powyższych etapach. Ponieważ polska rada nostryfikująca może zażądać przetłumaczenia na język polski powyższych dokumentów, eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności pomagają również w tym zakresie. Tłumaczenia dokumentów, które mają być nostryfikowane, dokonuje tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez polskiego Ministra Sprawiedliwości (tłumaczenie może być także sporządzone bądź poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Aktualnie obowiązującą umową międzynarodową, dzięki której dokumenty o wykształceniu obywateli Ukrainy mogą zostać uznane w Polsce, jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisana dn. 11 kwietnia 2005 roku (obowiązuje od 20 czerwca 2006 roku).