W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej, spółki, tworzenie struktur dla klienta

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności pomaga obywatelom Ukrainy w zarejestrowaniu i prowadzeniu w Polsce działalności gospodarczej, w każdej formie, między innymi spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnej.

 

Cudzoziemcy mogą w Polsce rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na tych samych zasadach, co obywatele polscy, jednak wcześniej muszą spełnić sporo wymogów proceduralnych. Służymy wszechstronnym wsparciem w składaniu niezbędnych wniosków, gromadzeniu odpowiednich dokumentów i załatwianiu wszelkich formalności. Pomagamy także w późniejszym prowadzeniu firmy oraz tworzeniu ich struktur, co często sprawia sporo problemów, zwłaszcza początkującym przedsiębiorcom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fachowej wiedzy możemy wskazać kierunki działania, co poprawi efektywność i konkurencyjność nowego podmiotu.  

 

By prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, obywatel Ukrainy powinien posiadać zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Te zasady nie odnoszą się do cudzoziemców mających inny status, np. posiadających wizę uprawniającą do przebywania na terytorium Polski. Mają oni prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym kraju niewątpliwie generuje sporo problemów. Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności pomaga w ich przezwyciężeniu.