W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc w poszukiwaniu stałej pracy u renomowanych pracodawców

Doświadczeni eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności zajmują się poszukiwaniem stałej pracy dla obywateli Ukrainy u posiadających renomę i wysoką pozycję na polskim rynku pracodawców.

 

Ponieważ świetnie znamy polski rynek pracy, wiemy, w których obszarach można legalnie zdobyć atrakcyjne zatrudnienie i jacy fachowcy są najbardziej potrzebni. Cudzoziemcom, którzy skorzystali z naszej pomocy, pomogliśmy znaleźć legalną, dobrze płatną pracę w renomowanym polskich firmach, wykonywaną w ramach pisemnej umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy o dzieło.

 

W przypadku obywateli Ukrainy zamierzających wykonywać na terytorium Polski pracę w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji pomagamy uzyskać Niebieską Kartę. Wysokie kwalifikacje zawodowe uzyskuje się wskutek ukończenia studiów wyższych albo zdobycia pięcioletniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym do poziomu kwalifikacji zdobytych w wyniku ukończenia studiów wyższych.

 

Niebieska Karta to specjalne zezwolenie na pobyt w Polsce wydawane wysoko wykwalifikowanym pracownikom, którzy posiadają:

  • Umowę o pracę (na okres co najmniej 1 roku).
  • Odpowiednio wysokie zarobki (minimum 150% średniego wynagrodzenia w Polsce).
  • Udokumentowanie kwalifikacje zawodowe.
  • Ubezpieczenie zdrowotne (lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski).
  • Zgodę na wykonywanie pracy bądź na podjęcie działalności (jeśli są wymagane).

 

Niebieska Karta wydawana jest na okres o 3 miesiące dłuższy niż planowany okres zatrudnienia – maksymalnie na 3 lata.

 

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności pomaga przejść przez wszystkie powyższe procedury.