W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Wprowadzanie polskich inwestorów na Ukrainę

Polskie przedsiębiorstwa prowadzą stałą ekspansję na rynkach zagranicznych. Szczególnie dobre perspektywy inwestycyjne ma Ukraina, której wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej w 2017 roku osiągnął maksymalny poziom za ostatnie 6 lat i wyniósł 3,15 pkt. w pięciopunktowej skali. Ocenę wydało Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA).

 

Otwartość i stały rozwój rynku ukraińskiego przyciągają wielu inwestorów z zagranicy. Wśród nich coraz więcej jest firm z Polski. Eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności – w oparciu o dogłębną znajomość obu rynków i realiów inwestycyjnych – oferują fachową i wszechstronną pomoc we wprowadzaniu polskich inwestorów na Ukrainę, ze wsparciem podczas całego procesu i przechodzenia przez szereg skomplikowanych procedur.

 

Ponieważ Ukraina nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, inwestor planujący wejść na ten rynek, może napotkać wiele trudności. Główne bariery i utrudnienia do rynku ukraińskiego, na które zwraca uwagę Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, to między innym:

  • Nieprzejrzystość i zmienność ukraińskich przepisów prawnych.
  • Trudności w odzyskaniu zwrotu podatku VAT.
  • Częste zmiany przepisów celnych.
  • Niedostateczne wsparcie inwestorów przez lokalne władze.
  • Uznaniowa interpretacja przepisów prawnych przez ukraińską administrację.
  • Utrzymywanie się barier dla produktów i wyrobów.
  • Niewielka liczba przejść granicznych i niedostateczny stan infrastruktury powodujące długi czas oczekiwania na granicy, zwłaszcza przy przewozach towarowych.

 

Wszystkie powyższe bariery utrudniają prowadzenie biznesu i inwestowanie w ukraiński rynek przez polskich inwestorów. Eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności dysponują wiedzą i doświadczeniem, które ułatwiają wprowadzenie polskich przedsiębiorstw na terytorium Ukrainy. Nasza pomoc jest kompleksowa, co oznacza, że uczestniczymy na każdym etapie, od analizy rynku po uruchomienie biznesu i ulokowanie kapitału na ukraińskim rynku.

 

Dla każdego przedsiębiorstwa przygotowujemy ofertę indywidualną, uwzględniając potrzeby, model funkcjonowania i oczekiwania firmy.

 

Pomagamy w wypełnieniu wniosków i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uruchomienia spółki na terenie Ukrainy. Pomagamy w zakupie nieruchomości, stworzeniu struktur firmy, zorganizowaniu kwestii prawnych i formalnych, rekrutacji personelu, zainwestowaniu nadwyżek kapitałowych. Znajdujemy atrakcyjnych partnerów biznesowych.

 

Do płynnego wejścia na obcy rynek inwestycyjny przedsiębiorstwo musi się gruntownie przygotować. Nasi eksperci zajmują się tym od 20 lat.