DZIAŁAMY W KONSORCJUM

fingrow Enterprise Support biznes inwestycje

Wprowadzanie polskich inwestorów na Ukrainę

Polskie przedsiębiorstwa prowadzą stałą ekspansję na rynkach zagranicznych. Szczególnie dobre perspektywy inwestycyjne ma Ukraina, której wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej w 2017 roku osiągnął maksymalny poziom za ostatnie 6 lat i wyniósł 3,15 pkt. w pięciopunktowej skali. Ocenę wydało Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA).

 

Otwartość i stały rozwój rynku ukraińskiego przyciągają wielu inwestorów z zagranicy. Wśród nich coraz więcej jest firm z Polski. Eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności – w oparciu o dogłębną znajomość obu rynków i realiów inwestycyjnych – oferują fachową i wszechstronną pomoc we wprowadzaniu polskich inwestorów na Ukrainę, ze wsparciem podczas całego procesu i przechodzenia przez szereg skomplikowanych procedur.

 

Ponieważ Ukraina nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, inwestor planujący wejść na ten rynek, może napotkać wiele trudności. Główne bariery i utrudnienia do rynku ukraińskiego, na które zwraca uwagę Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, to między innym:

  • Nieprzejrzystość i zmienność ukraińskich przepisów prawnych.
  • Trudności w odzyskaniu zwrotu podatku VAT.
  • Częste zmiany przepisów celnych.
  • Niedostateczne wsparcie inwestorów przez lokalne władze.
  • Uznaniowa interpretacja przepisów prawnych przez ukraińską administrację.
  • Utrzymywanie się barier dla produktów i wyrobów.
  • Niewielka liczba przejść granicznych i niedostateczny stan infrastruktury powodujące długi czas oczekiwania na granicy, zwłaszcza przy przewozach towarowych.

 

Wszystkie powyższe bariery utrudniają prowadzenie biznesu i inwestowanie w ukraiński rynek przez polskich inwestorów. Eksperci Polsko-Ukraińskiego Funduszu Spójności dysponują wiedzą i doświadczeniem, które ułatwiają wprowadzenie polskich przedsiębiorstw na terytorium Ukrainy. Nasza pomoc jest kompleksowa, co oznacza, że uczestniczymy na każdym etapie, od analizy rynku po uruchomienie biznesu i ulokowanie kapitału na ukraińskim rynku.

 

Dla każdego przedsiębiorstwa przygotowujemy ofertę indywidualną, uwzględniając potrzeby, model funkcjonowania i oczekiwania firmy.

 

Pomagamy w wypełnieniu wniosków i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uruchomienia spółki na terenie Ukrainy. Pomagamy w zakupie nieruchomości, stworzeniu struktur firmy, zorganizowaniu kwestii prawnych i formalnych, rekrutacji personelu, zainwestowaniu nadwyżek kapitałowych. Znajdujemy atrakcyjnych partnerów biznesowych.

 

Do płynnego wejścia na obcy rynek inwestycyjny przedsiębiorstwo musi się gruntownie przygotować. Nasi eksperci zajmują się tym od 20 lat.