W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc w wyszukaniu i zakupie nieruchomości na preferencyjnych warunkach

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności pomoże w poszukiwaniu atrakcyjnej nieruchomości, a także udzieli wsparcia przy załatwianiu formalności niezbędnych do jej zakupu na preferencyjnych warunkach.

 

Obywatel Ukrainy może kupować w Polsce nieruchomości, zarówno mieszkania, jak i lokale użytkowe. Jednak związane z tym procedury, a także niewystarczająca znajomość języka polskiego mogą często stanowić problemy. Udzielamy wsparcia na każdym etapie poszukiwania i zakupu atrakcyjnej nieruchomości, dzięki naszemu doświadczeniu nabywca może liczyć na uzyskanie preferencyjnych warunków, w tym także kredytu na sfinansowanie zakupu mieszkania, domu czy lokalu użytkowego.

 

Nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez obywatela Ukrainy (osoby fizycznej i spółki handlowej) wymaga uzyskania zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie musi się o nie starać, jeśli kupuje mieszkanie, pod warunkiem, że nie znajduje się ono w strefie nadgranicznej.

 

Informacja o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca musi jednak pojawić się w akcie notarialnym, który jest sporządzany i odczytywany przez notariusza w języku polskim. Gdy osoba kupująca mieszkanie nie zna go w stopniu wystarczającym, notariusz może domagać się obecności tłumacza przysięgłego. Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności służy pomocą także w takich przypadkach.