W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

Pomoc w pozyskaniu kredytu gotówkowego lub hipotecznego

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności pomoże załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu gotówkowego albo kredytu hipotecznego dla osób indywidualnych.

 

Sprawdzamy, w których bankach i na jakich warunkach cudzoziemcy mogą uzyskać pożyczkę bądź kredyt. Pomagamy przejść przez wszystkie procedury konieczne w celu zaciągnięcia kredytu na korzystnych warunkach. Analizujemy sytuację społeczno-materialno-finansową, uczestniczymy w gromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, świadczymy pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego.

 

Podstawą ubiegania się o kredyt gotówkowy bądź hipoteczny przez obywatela Ukrainy w polskich placówkach finansowych jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały bądź czasowy oraz źródło stałego dochodu, czyli legalna praca na terytorium Polski. O kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny mogą się także ubiegać cudzoziemcy posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument ten uprawnia Ukraińców do stałego pobytu w Polsce.

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przysługuje cudzoziemcom, którzy: na terenie Polski przebywają legalnie i nieprzerwanie od minimum 5 lat, posiadają ubezpieczenie zdrowotne, mają zagwarantowane prawo do lokalu, posiadają stabilne źródło dochodu (w okresie 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku – wymagany okres stabilnych zarobków u cudzoziemców posiadających Niebieską Kartę wynosi 2 lata), a także przedstawią dokument będący potwierdzeniem posiadania zameldowania czasowego lub zaświadczenia o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.

 

Polsko-Ukraiński Fundusz Spójności zapewnia pomoc na wszystkich powyższych etapach, których celem jest zaciągnięcie kredytu.